Sürdürülebılırlık

Paşa Tekstil, çevreye ve ekosisteme karşı sorumluluklarının bilincinde hareket etmeyi en öncelikli 
koşul olarak kabul eder. Hammaddeden ürüne tüm ürünlerinden çevreye duyarlı bir anlayışla çalışmaktadır.
Bunu teknik anlamda ifade etmek gerekirse;

 Günde

 600 m3 biyolojik arıtma

 600 m3 kimyasal arıtma

 

 yapılmaktadır. Çıkış suyu KOI değeri ise 200 mg'dır.